• Evidentiranje nepremičnin

  Zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin,...

V podjetju Geofoto d.o.o. imamo dolgoletne izkušnje z izvajanjem geodetskih storitev. Vse od naše ustanovitve (leta 1994), smo prisotni na trgu urejanja nepremičninskih evidenc. Naš pečat smo pustili pri mnogih projektih državnega pomena (izgradnja cestne in železniške infrastrukture, gradnja hidroenergetskih objektov,...), kakor tudi pri vsakodnevnih manjših geodetskih storitvah, kot so ureditve meje, parcelacije, izravnave mej, evidentiranja stavb, itd. 

Na nas se lahko obrnete, če potrebujete...

Ureditev meje

 • Ureditev meje je postopek, v katerem se ugotavlja
 • potek parcelnih mej

Parcelacijo

 • Parcelacija je postopek združitve ali delitve parcel

Izravnavo meje

 • Izravnava meje je postopek, pri katerem izravnamo
 • urejen del meje med dvema parcelama

Označitev meje

 • Označitev meje je postopek, v katerem z mejnimi
 • znamenji označimo že urejeno mejo 

Pridobitev hišne številke

 • Uredimo vse potrebno za pridobitev hišne številke

Vpis zemljišča pod stavbo

 • Uredimo vse potrebno za vpis zemljišča pod stavbo

Vpis stavbe v kataster stavb

 • Uredimo vse potrebno za vpis stavbe v kataster stavb 
 • in spremembo podatkov v katastru stavb
Naroči storitev