• Kartografija

    Kartografíja je znanstvena veda, ki se ukvarja s proučevanjem, metodami in procesom konstruiranja in

Kartografíja je znanstvena veda, ki se ukvarja s proučevanjem, metodami in procesom konstruiranja in sestavljanja zemljevidov. Proučuje zgodovino, sistematiko, klasifikacijo, tehnike sestavljanja, risanja in izdelovanja zemljevidov. Namen kartografije ni le tehnična izdelava in reprodukcija kart. Raziskuje in preučuje tudi prikazovanje površja, pojavov in drugih podatkov o zemeljskem površju ali površju drugih nebesnih teles (planetov, satelitov) na kartah. Pri kartografiji je poleg osnovnih matematičnih zakonov o prenosu zemeljskega površja na ravno ploskev in metod prikazovanja, pomemben tudi zunanji videz izdelka. Karta je namenjena vizualni uporabi, zato se morajo upoštevati tudi umetnostni principi.

IZDELAVA KLASIČNIH KART

Z uporabo sodobnih kartografskih programskih paketov izdelujemo:

  • občinske karte,
  • mestne karte,
  • planinske karte,
  • 3D panoramske karte in
  • ostale karte s poljubno tematiko.

Izdelava predstavitvenih filmov

Potek izdelave sodobne karte je neposredno povezan z izdelavo trirazsežnega (3R) kartografskega modela, ki je osnova za izdelavo kratkih predstavitvenih filmov - preletov čez mesto, občino, zasnov predvidenih naselij itd.Takšne tehnike prikazovanja se uporabljajo za potrebe prostorskega načrtovanja, najrazličnejših predstavitev zasnov novih stanovanjskih sosesk, razvoja občin in mestnih jeder skozi čas itd. Raziskave so pokazale, da ima 80 % celotne populacije težave pri ustvarjanu 3R podobe v možganih na osnovi znakovno izdelanega načrta v dveh dimenzijah, zato kot pomoč pri odločitvah o načrtovanih posegih v prostoru služi kvalitetno izdelana 3R vizualizacija predvidenega kompleksa oz. objekta.

Naroči storitev