• GIS

    Geofoto d.o.o. je na slovenskem trgu prisotno že od davnega leta 1995

Geografski informacijski sistem (GIS) je skupek strojne in programske opremo ter postopkov, ki obsegajo zajemanje, upravljanje, analiziranje in prikazovanje vseh oblik geografsko referenčnih informacij. GIS omogoča ogled, razumevanje, razlaganje in vizualizacijo podatkov na veliko načinov, ki razkrivajo odnose, vzorce in trende v obliki zemljevidov, globusov, poročil in kart.

sklop1sklop1

Proces vzpostavitve geografsko informacijskega sistema je v veliki meri odvisen od kvalitete in kvantitete zajetih terenskih podatkov. V Sloveniji za vzdrževanje in vzpostavljanje evidenc terenskih podatkov skrbi Geodetska uprava RS, kjer so vsi podatki javno dostopni; pridobimo lahko podatke okatastrskem stanju, gospodarski javni infrastrukturi, aeroposnetkih, reliefu, varovanih območjih itd. Zaradi specifičnosti del posameznih naročnikov izvajamo tudi terenski zajem podatkov s tehnologijo GPS, izvajamo vektorizacijo analognih kartografskih podlag itd.

Naroči storitev