• Lasersko skeniranje

  Geofoto d.o.o. je na slovenskem trgu prisotno že od davnega leta 1995,

Terestrično lasersko skeniranje (TLS) je brezkontaktna metoda izmere, ki omogoča celovito zajemanje prostorskih podatkov. S 3D laserskim skenerjem v nekaj minutah z veliko natančnostjo in učinkovitostjo zajamemo milijone 3D točk in pri tem ne izpustimo nobene podrobnosti.

Bistvene prednosti TLS pred klasičnimi geodetskimi metodami zajema prostorskih podatkov so predvsem v:

 • brezkontaktnem zajemu podatkov (delovni proces ni moten, minimalni posegi v objekt, varno za operaterja),
 • natančnosti in celovitosti zajema (visoka detajlnost metričnih 3D modelov),
 • hitrosti zajema (do milijonov točk v sekundi)

3D lasersko skeniranje poleg geodezije in arhitekture poseglo še na mnoga druga področja. Prisotnost 3D laserskih skenerjev lahko opazimo tudi v forenziki, medicini, ladjedelništvu itd.

Najpogostejši produkti 3D laserskega skeniranja so tako:

 • dokumentiranje objektov kulturne dediščine,
 • BIM - informacijsko modeliranje zgradb,
 • topografska ali detajlna izmera
 • digitalni modeli reliefa,
 • izračuni volumnov zemeljskih mas,
 • monitoring deformacij,
 • reverzno inženirstvo.

Dosedanji projekti:

 • Skeniranje pretočnih traktov HE Brežice (in njihova primerjava s projektno dokumentacijo)

 • Skeniranje gradu Vinica (dokumentiranje za potrebe kulturne dediščine)

 • Skeniranje plašča rezervoarja za tekoče tovore (Luka Koper)

 • Skeniranje proizvodnih prostorov in izdelava načrtov v podjetju IMPOL 
Naroči storitev