• Aerofotogrametrija

    Fotogrametrija je veda pridobivanja informacij o realnem svetu iz fotografij.

Fotogrametrija je veda pridobivanja informacij o realnem svetu iz fotografij. V današnjem svetu zmogljivih digitlnih fotoaparatov je zelo napredovala tehnologija bližjeslikovne fotogrametrije. Pri tem je fotoaparat lahko pritrjen na stativ, lahko ga držimo v roki, lahko pa ga namestimo tudi na brezpilotno zražno plovilo (UAV). V tem primeru govorimo o zračni (aero) fotogrametriji. Ob upoštevanju pravil fotografiranja in s kasnejšim procesiranjem zajetih fotografij, dobimo različne fotogrametrične izdelke, kot so 3D modeli objektov, digitalni ortofoto mozaik, digitalni model reliefa (DMR), oblak točk itd...

Digitalni ortofoto (DOF)

Ortofoto načrt združuje lastnosti fotografije (po vsebini) in načrta (v metričnem smislu). Zaradi kombinacije teh dveh nosilcev informacij je ortofoto idealna podlaga za vse, ki kakorkoli obdelujejo prostor.

Digitalni model reliefa (DMR)

Digitalni model reliefa je 3D predstavitev zemeljskega površja. Uporabljamo ga pri izdelavi digitalnega ortofota, projektiranju dolžinskih objektov in hidrotehničnih posegov, izdelavi kart itn... Podatke za izdelavo DMR-ja običajno dobimo z množičnim zajemom prostorskih podatkov (fotogrametrija ali lasersko skeniranje), lahko pa se poslužujemo klasičnih geodetskih metod izmere.

3D modeli objektov

Z uporabo bližjeslikovne fotogrametrije lahko izdelamo 3D modele objektov. Pri tem nismo omejeni le na enostavne objekte. Lastna brezpilotna plovila nam omogoča celostno fotografiranje objekta, ne glede na njegovo višino ali druge fizične omejitve.

UAV video

Z uporabo brezpilotnih letalnikov, ki so posebej prirejeni za video zajem, lahko sodelujemo pri različnih projektih (periodični monitoring pri gradnji, reklamni oz. promocijski posnetki, ...)

Naroči storitev